Internet

Firma TYHAN s.r.o. poskytuje služby sítě internet od roku 1997. V součastné době se jedná o služby bezdrátové (Wi-Fi) nebo na bázi optických a metalických sítí. Nadstavbou této služby je poskytování IPTV obsahu (televizní vysílání) a VoIP (telefonie).